MFC 2
Battle of the Volkhov

Feb 23, 2019 Russia Veliki-Novgorov, Russia

Fight card

Main event / MATCH 5

Versus

Aleksey Lupanov

0 - 0 - 0 (Win - Loss - Draw)

Janybek Kubatbekov

2 - 3 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
4 Mikhail Rublov
1 - 2 - 0
vs Pavel  Demidovich
0 - 0 - 0
3 Yaroslav  Kyarnyanen
0 - 0 - 0
vs Nikolay Chernyshev
0 - 1 - 0
2 Varuzhan  Israelyan
0 - 0 - 0
vs Arsen  Sheregov
1 - 0 - 0
1 Yuriy Lapickiy
2 - 1 - 0
vs Ilya  Larchenko
0 - 0 - 0