One Championship
One Hero Series May

May 27, 2019 China Beijing, China

Fight card

Main event / MATCH 5

Versus

Shuaihu Li

1 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw)

Ketuogesi Meng

1 - 0 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
4 Shuai Chang
2 - 2 - 0
vs Shuwei Sun
3 - 3 - 0
3 Derigun Yi
0 - 0 - 0
vs Hongjiang Li
0 - 1 - 0
2 Zhen 'Storm' Wang
0 - 2 - 0
vs Piping Xiong
0 - 0 - 0
1 Honglin Li
0 - 0 - 0
vs Nidu Sha
0 - 0 - 0