Shooto
Professional Shooto 12/15

Dec 15, 2018 Japan Shinjuku Face, Tokyo, Japan

Fight card

Main event / MATCH 10

Versus

Hiroba Minowa

8 - 2 - 0 (Win - Loss - Draw)

Sho Nishida

13 - 6 - 3 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
9 Tomoharu Umezawa
5 - 5 - 0
vs Jo Arai
1 - 5 - 1
8 Nobutaka Naito
6 - 4 - 3
vs Takahiro 'Kotetsu' Kohori
12 - 13 - 2
7 Taison Naito
8 - 6 - 1
vs Yoshinori Suzuki
5 - 13 - 2
6 Ryoji Kudo
3 - 1 - 1
vs Yoshiteru 'Teru' Kubomura
2 - 4 - 2
5 Hiroshi Roppongi
6 - 12 - 2
vs Yuto Sekiguchi
4 - 3 - 1
4 Koji 'Onigami' Kanda
2 - 3 - 1
vs Yoshizumi Kobayashi
0 - 2 - 4
3 Kota Saito
1 - 1 - 0
vs Yuya Tsumura
1 - 1 - 1
2 Satoru Kasai
1 - 3 - 1
vs Shinpei Nakayama
0 - 0 - 0
1 Ryosuke Ogawa
1 - 4 - 1
vs Takeru Uchida
0 - 0 - 0