Shooto / Torao Nation State
Grapplingman 22: Direction of the Cage 2

Jul 1, 2018 Japan Shinnanyo Fureai Center, Shunan, Yamaguchi, Japan

Fight card

Main event / MATCH 13

Versus

Kazumasa Majima

11 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw)

Taiki Hamasaki

12 - 15 - 2 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
7 Shota Fujii
5 - 4 - 1
vs Jonathan Valles
2 - 1 - 0
6 Nori Nori
1 - 2 - 0
vs Takashi 'Pitbull' Oki
3 - 1 - 0
5 Tsubasa Akiyama
10 - 6 - 6
vs MC Tawashi
2 - 2 - 0
4 Kazuya Satomoto
11 - 12 - 1
vs Shinji 'Ryuiso' Maeguchi
7 - 7 - 1
3 Tsuyoshi Okada
9 - 10 - 3
vs Kiyotaka 'Idomus' Miyazaki
1 - 1 - 0
2 Emi Sato
2 - 2 - 0
vs Yoki Harada
0 - 0 - 0
1 Akihiko Mori
9 - 8 - 1
vs Hisho Takeda
5 - 6 - 1
Write For Us