WCF
Wardog Cage Fight 18

Jul 22, 2018 Japan Bentencho Sekaikan, Osaka, Osaka, Japan

Fight card

Main event / MATCH 11

Versus

Tadasuke Nozoe

7 - 8 - 1 (Win - Loss - Draw)

Hisanari Tamaki

4 - 5 - 1 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
10 Taiki Fukuda
2 - 2 - 0
vs Jong Bae Kim
0 - 0 - 0
9 Ki Seung Ham
0 - 2 - 0
vs Fudo Ito
1 - 4 - 0
8 Hiroya Hiroya
1 - 1 - 0
vs Nobuyoshi 'N.O.V.' Nakatsuka
0 - 1 - 0
7 Daisho Takagi
2 - 0 - 0
vs Ryuya 'Jason' Kita
3 - 2 - 1
6 Daiki Daiki
0 - 0 - 0
vs Yujin Yujin
0 - 1 - 0
5 Yutaka Imamura
3 - 10 - 0
vs Hirota Subaru
1 - 1 - 0
4 Yuta Yuta
0 - 0 - 0
vs Takuji Iwamaru
0 - 0 - 0
3 Nao 'N.A.O.' Nao
2 - 4 - 0
vs Shotaro Matsui
0 - 0 - 0
2 Kazuya Aoki
0 - 0 - 0
vs Hiroki Kajiwara
0 - 0 - 0
1 Naoki Naoki
0 - 0 - 0
vs Hikaru Yoshitaki
0 - 0 - 0