Zst
Swat! 168

Jan 26, 2019 Japan Shinjuku FACE, Tokyo, Japan

Fight card

Main event

Versus

Kazuki Hagiwara

yet to come 3 - 4 - 0 (Win - Loss - Draw)

Mitsuru Konegawa

yet to come 4 - 1 - 1 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters Method Round Time
7 Futoshi Mochibin

yet to come
vs Yuki 'Yu-ki' Ishihara

yet to come

N/A
0 0:00
6 Toru Sakakibara

yet to come
vs Toshiki Fujiwara

yet to come

N/A
0 0:00
5 Ken Kawamura

yet to come
vs Yuri Komatsu

yet to come

N/A
0 0:00
4 Tokuaki Ninomiya

yet to come
vs Soukichi Maeda

yet to come

N/A
0 0:00
3 Yasunori Izumida

yet to come
vs Taira  Uehara

yet to come

N/A
0 0:00
2 Shusuke Kawabata

yet to come
vs Ryosuke Takasugi

yet to come

N/A
0 0:00
1 Masahiro Nagano

yet to come
vs Omito  Kanazawa

yet to come

N/A
0 0:00