Grachan
Grachan 17

Jun 21, 2015 Japan Differ Ariake, Tokyo, Japan

Fight card

Main event

Versus

Yuki Yamamoto

draw 10 - 8 - 4 (Win - Loss - Draw)

Hideto Kondo

draw 12 - 9 - 6 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters Method Round Time
15 Yoji Saito vs Kensaku Nakamura Decision (Unanimous)
N/A
2 5:00
14 Hayato Suzuki vs Nariyasu Fujita TKO (Punches)
N/A
1 4:59
13 Ryo Sakai

win
vs Shuji Morikawa Decision (Unanimous)
N/A
2 5:00
12 Kirihito Kodama vs Gi No

loss
Decision (Unanimous)
N/A
2 5:00
11 Yutaka Shimamura vs Isao Sakiyama Technical Decision (Unanimous)
N/A
1 2:49
10 Keiji 'Cage' Sakuta vs Angelo Shinohara Submission (Armbar)
N/A
1 4:44
9 Takanori Takahashi vs Ronnie Ronnie Decision (Unanimous)
N/A
2 5:00
8 Arata Ueki vs Osamu Shimizu Decision (Unanimous)
N/A
2 5:00
7 Shohei 'Keji Tora' Yamamoto vs Yoshinori Takahashi TKO (Punches)
N/A
1 2:11
6 Hiroaki Yoshioka vs Ryu Oba

loss
Submission (Armbar)
N/A
2 4:22
5 Koichiro Takekawa vs Chris Hilger TKO (Punches)
N/A
1 3:44
4 Takuya Yamamoto vs Yutaka Imamura Submission (Armbar)
N/A
1 3:06
3 Shunsuke 'Cherry' Kurai vs Ryota Kobayashi Decision (Unanimous)
N/A
1 5:00
2 Mizuki Sakamoto vs Kazutaka Kano Decision (Unanimous)
N/A
1 5:00
1 Nobuaki Nagasawa vs Yuma Nakajima Decision (Unanimous)
N/A
1 5:00